کتاب کلید را بزن

۸۵،۰۰۰ تومان

چگونه با مصلحت اندیشی اوضاع را به سود خود اطرافیانتان تغییر دهید.
نویسنده: چیپ هیث چیپ هیث
مترجم : میترا معتضد