۱۰۰۰ هوادار واقعی
(کتاب الکترونیک)

۱۸،۰۰۰ تومان


مخاطب: خالقان آثار، محتواگران، خویش‌فرمایان، مدیران، کارآفرینان، مدیران بازاریابی و صاحبان کسب‌و‌کار

نوع محصول:   PDF
ملزومات استفاده: کامپیوتر، نرم افزار خواندن PDF

نویسنده : کوین کِلی
ترجمه: زهرا جهانفریان