فیل‌سواری

پس از دستیابی به دو سه هدف کوچک و متوسط، آماده انجام کارهای مهم‌تری خواهید [...]

می‌خواهید چه‌کاره شوید؟

هرگز نمی‌توانید چیزی را که به دنبال آن نیستید، پیدا کنید... [...]

شش باور غلط راجع به استخدام قسمت سوم

برای افرادی که یافتن کار را مشکلی بزرگ ارزیابی می‌­کنند، مشغول شدن در... [...]

شش باور غلط راجع به استخدام – قسمت‌دوم

اگر کارتان را درست انجام داده باشید، حتماً حس­تان خوب و سازنده است و... [...]

باورهای غلط راجع به استخدام – قسمت‌اول

بااین‌وجود همچنان قانون تصمیم­‌گیریِ نود درصدی بر اساس غریزه حرفه‌ای پابرجاست... [...]