درباره نویسنده

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    hadadii

    مطلب فوق برگرفته از کتاب نابغه بیکار است که توسط نشر هورمزد به چاپ رسیده

پاسخ دهید

تمامی حقوق مادی و معنوی برای یک کاربلد محفوظ است.